Hver ekvipage har mulighed for at optjene op til i alt 5 ekstra point til deres samlede score for klassen.

Disse kaldes horsemanship-point.

De kan både gives og tages, men en ekvipage kan aldrig få mindre end 0 horsemanship-point.

Hvis der er flere dommere, kan der højst gives eller fratrækkes 5 horsemanship-point pr. klasse. Når der er flere dommere, vil fradragene blive kombineret med maksimalt 5 point, der kan tages. Det skal erkendes, at pointgivningen for horsemanship kan være noget subjektiv.

Hvad øger mine horsemanship-point?

Fra regelbogen:

Horsemanship vil blive vurderet ud fra den samlede præsentation, herunder, men ikke begrænset til: Pænt og rent, korrekt fungerende udstyr. Korrekt brug af hænderne. Passende opførsel mellem forhindringer. Passende opførsel, mens man venter på et hold. Kun brug af tilladt udstyr. Kun at tale på en passende måde til en dommer, skriver eller ringsteward. Korrekt påklædning og fodtøj, som er rent og pænt til en ridetur. En rytter må sidde, stå, let-ride eller stille sig i trav uanset disciplin uden straf. Tøjlerne kan holdes med én eller to hænder. Hænderne må skiftes, og tøjlerne må justeres på en smidig måde, hvis det er nødvendigt for at manøvrere gennem forhindringen. Tøjlerne må krydse over og/eller være overbrolagt. Op ad bakke og ned ad bakke: Rytteren skal placeres hensigtsmæssigt for at bevare balancepunktet. Rytter og hest skal passere bakker på en sikker måde. Rytteren kan bruge en hånd til at støtte sig med manken eller sadlen.

Hvordan kan jeg miste horsemanship-point?

Der er flere ting, der kan medføre fradrag i horsemanship-point:

Brug af hånd for at indgyde frygt eller overdreven ros. At slå eller sparke hesten.

Overdreven brug af biddet. Overdreven brug af sporer. Overdreven brug af pisk. Overkorrektion af hesten.

Beskidt udstyr. Overdreven snavs på hesten. Fejl i udstyret. Ukorrekt justeret gjord, mere end en hånd lagt fladt mellem hest og gjord. Ukorrekt bundet rebgrime. Ikke at have det nødvendige udstyr til en forhindring, f.eks. en hovrenser til hovkontrol.

Indgang eller udgang til eller ud af forhindringer fra den forkerte side eller retning. Udøvelse af forhindringer fra den forkerte retning. Ridning uden for arenaens eller banens afgrænsning. Manglende korrekt gangart mellem forhindringerne som angivet. Manglende overholdelse af den korrekte linje mellem forhindringerne.

Overdrevne følelser af vrede eller ros. Tale på nogen måde upassende til en dommer, en skribent eller en official. Modtagelse af anvisninger fra andre end en, af dommer, godkendt opråber.