Hvis du aldrig har været til et Mountain Trail stævne før, kan det være svært at finde ud af,
hvad du skal tilmelde dig i, og hvordan pointgivningen fungerer. I dette afsnit gennemgår vi
det grundlæggende i, hvordan de forskellige niveauer ser ud, samt det helt basale om point.Levels, divisions- og point


Mountain Trail har 3 niveauer (Levels) af sværhedsgrad for klasser: Level 1, Level 2 og
Level 3. Alle tre niveauer kan gennemføres enten i hånden eller på hesteryg.


Level 1 – Anses for at være et nyt partnerskab. Forhindringerne bør være lette at forklare til
teamet: basis manøvre og teknik behøves for at gennemføre forhindringerne. Banen
udføres i almindelig skridt.


Level 2 – Anses som det som etableret partnerskab. Hest og rytter er godt bekendt med
hinanden, fremviser gensidig tillid ved gennemførelse af øvelser og er klar til at ride en
længere bane. Kan inkludere trav/øvrige gangarter fra gangartshest (f.eks. tølt) op til- og
imellem øvelser, energisk men ikke ilende tempo er velset: 180, 270 eller 360 graders
vendinger kan forekomme på udvalgte forhindringer.


Level 3 – Anses som et partnerskab hvor hest og rytter veletableret gensidig tillid, kan
gennemføre svære øvelser og er klar til at ride en lang bane. Kan inkludere galop op til- og
imellem forhindringer. 180, 270 eller 360 graders vendinger kan forekomme på udvalgte
forhindringer.


Du kan deltage på to levels i en konkurrence. Du kan deltage i både level 1 og 2 eller level
2 og 3 med den samme hest. Du kan ikke deltage i både level 1 og level 3 med den samme
hest ved samme stævne.


DIVISIONS


I Mountain Trail er der 4 divisioner eller grupperinger, som du kan tilmelde dig. Hver af
disse divisioner tilbyder klasser på alle 3 niveauer.


Lead line (Trækker): defineres som enhver der har behov for at blive trukket af en voksen
(et barn eller en ekvipage med handikap). Rytteren skal være minimum 6 år. En lead line
rytter må ikke deltage i klasser uden en lead line/trækker. Hjelme er påbudt for alle ryttere
og deltagere i lead line. Lead line kan både være rytter med en hjælper med snor i hesten,
og fra jorden med en hjælper på modsatte side med en snor i hesten.


Barn/Junior: Er defineret som deltager under 18 år pr 1. januar: minimums alder for
deltagelse er 6 år. Youth klasser kan opdeles i aldersgrupper barn: 6-11 år og junior: 12-18
år. Barn/junior må deltage med alle størrelser hest, men ikke med hingste.


Adult (Voksen): er defineret som deltager 18 år og ældre pr. 1. januar.


Open : er defineret som alle handlere/ryttere. Open må deltage med enhver størrelse hest.
Trænere må kun deltage i open division.


POINT


Scoring er baseret på partnerskabets evne til at navigere banen. Ekvipagen starter med en
score på 70 point og dommeren tildeler sine point som 0 eller minus point, dog kan ekstra
flotte præstationer tildeles med op til +1 point. Hver øvelse har en værdi af 9 point.

Dommeren vil vurdere følgende basis standard manøvre:


Entry/indgang: ( Værdi 2 point)
Den almindelige tilfredsstillende præstation tildeles et 0. Dvs. hvis hesten går ind i øvelsen
lige, anerkender øvelsen og forbliver i fremaddrift, opmærksom og villig. En hest har op til 3
sekunder til at undersøge øvelsen før entry, uden at opnå strafpoint. Efter 3 sekunder tæller
det som refusering at mangle fremdrift.
Den ekstra flotte, og imponerende præstation kan tildeles Wow-point. Dommmeren kan
tildele fra plus ½ til 1 point, dette sker eks. Når en hest går op til øvelsen lige, er
opmærksom og anerkender øvelsen på en modig, sikker og villig manér og går ind i
øvelsen uden at ændre fremdrift (break of gait)


Body/Navigation: (Værdi 5 point)
Hvis hesten går igennem øvelsen på en villig, sikker, modig og tryg manér uden at snuble,
slå hovene imod eller bryde gangart, og befinder sig centreret på forhindringen, tildeles
scoren 0.
Der kan opnås Wow- point på plus ½ til 1 point hvis Hesten navigerer øvelsen på tryg,
sikker, modig og villig manér som er en fornøjelse at se på.


Exit/udgang: (Værdi 2 point)
Den almindelige tilfredsstillende præstation tildeles et 0. Dvs hvis hesten går ud af øvelsen i
samme tempo som den gik ind, er på midten af forhindringen og er lige og forbliver ligeud
indtil sidste bagben er landet på jorden.


Der kan opnås Wow-point på plus ½ til 1 point hvis hesten er opmærksom og anerkender
udgangen, og går ud på en rolig og velovervejede måde.


Horsemanship point: ( værdi 5 point)
Som udgangspunkt har alle ekvipager 5 horsemanship point på banen. Dommeren vil
vurdere samarbejde og adfærd imellem forhindringerne, udstyr, renlighed mv, og derfra
vurdere om der skal fratrækkes point. Det skal understreges at horsemanship kan være en
subjektiv vurdering men korrekt brug af udstyr er ikke.